Prodavnica alata Tim komerc

Home Merni alati i uređaji BENNING Amper klešta CM12 sa Bluetooth funkciom Benning

Amper klešta CM12 sa Bluetooth funkciom Benning

59.700,00 RSD

Opis proizvoda

Opis

BENNING CM12 Amper klešta sa Bluetooth®  funkciom

Opis i namena proizvoda

 • Za sve sofisticirane merne poslove u industriji i trgovini. Nadgledajte, čuvajte i delite izmerene vrednosti za dalje procenjivanje u okviru vaše organizacije putem besplatne aplikacije „BENNING MM-CM Link“.
 • precizna TRUE RMS merenja (AC, AC + DC)
 • snimanje profila opterećenja na jednofaznom i trofaznom opterećenju u AC / DC mrežama
 • istovremena detekcija struje (A) i napona (V) za efektivnu snagu (W) i merenja faktora snage
 • test kontinuiteta (30 Ō – 100 Ō), test diode (0,8 V) i test bipolarne fazne sekvence
 • niskopropusni filter (HFR) za merenja pri impulsnim motornim pogonima
 • harmoničko merenje (THD) za procenu kvaliteta mreže
 • opciono: merenje AC struje do 3000 A pomoću fleksibilnog AC strujnog transformatora BENNING CFlek 1 (044068)
 • data logger funkcija „LOG“ (10,000 izmerenih vrednosti, uzorkovanje: od 1s do 10 min.)
 • funkcija memorije „MEM“ (1.000 izmerenih vrednosti, automatsko čuvanje stabilnih izmerenih vrednosti i ručno skladištenje pomoću jednostavnog tastera)
 • Bluetooth® Lov Energi 4.0 interfejs
 • IOS i Android aplikacija za prenos podataka na smartphone / tablet
 • AUTO SENSE funkcija za automatsku selekciju mernih opsega i funkcija
 • integrisani Volt senzor za detekciju prekida bez kontaktnog kabla (crveni LED)
 • jednostavan izbor funkcija menija pomoću tastera kursora
 • memorija izmerene vrednosti (HOLD), vršne vrednosti (PEAK) i maksimalne / minimalne / prosečne vrednosti (MAKS / MIN / AVG)
 • merne kategorije CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

Karakteristike proizvoda

 • opseg 9,999
 • osnovna tačnost max. 0,7% na V DC
 • AC napon 10 mV – 1000 V
 • DC napon 10 mV – 1000 V
 • AC struja 10 mA – 600 A
 • DC struja 10 mA – 600 A
 • otpor 0.1 Ō – 100 kŌ
 • kontinuitet / dioda da / da
 • frekvencija 0.01 Hz – 10 kHz
 • kapacitet 1 nF – 4 mF
 • efektivna snaga 1 W – 600 kW
 • faktor snage (cos ph) 0.01 – 1.00
 • interfejs Bluetooth® Lov Energi 4.0
 • softverska aplikacija
 • memorija / dnevnik podataka 1.000 izmerenih vrednosti /
 • 10,000 izmerenih vrednosti
 • merni metod TRUE RMS AC, AC + DC
 • max. otvor za pričvršćivanje 33 mm
 • merne kategorije CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Obim isporuke

 • torbica
 • kablovi

Brand

BENNING

Benning

Kvalitet i usluga za svetsko tržište Održivost, sigurnost i efikasnost kroz inovacije Tokom više od pola veka proizvodi BENNING poboljšali su sigurno i efikasno korišćenje energetskih resursa. Pametna rešenja za pretvorbu energije u višenamensku ili skladišnu energiju pokreću kompaniju. BENNING je širom sveta poznat kao „lider kvaliteta“ za pouzdana i efikasna napajanja za telekomunikacionu, industrijsku, medicinsku i IT industriju. Nemački proizvođač je jedan od lidera na svetskom tržištu mernih instrumenata. Vrhunski kvalitet mernih alata sa maksimalnom standardima bezbednosti garantuju pouzdanost korišćenja. je usavršio proizvodnju amper kleša , digitalnih multimetra , ispitivača napona i sličnih bezbedonosnih mernih alata.