Makita

makita garancija

Makita garancija

Produženje garancije Makita

(Pogledajte kako da produžite garanciju za Makita profesionalni alat i baterije!)

Uz produžetak garancije na sajtu https://warranty.makita.eu/pub/index.php?makita=rs. Garantni rok za sve Makita proizvode (osim za DFT, DFL, DTDA i DTWA seriju, Briggs & Stratton motore, Honda motore, za pneumatske alate, kompresore, akumulatore, punjače i akumulatorske lampe) iznosi 36 meseci.

Ako se ne produži garancija Makita pruža:

12-mesečnu garanciju za profesionalnu, industrijsku upotrebu (pravna lica);

24-mesečnu garanciju za neprofesionalnu (ličnu) upotrebu – fizička lica, za funkcionisanje svakog alata od datuma kupovine. U ovom periodu, Makita će besplatno popraviti sve kvarove alata koji su dokazano nastali u garantnom roku. A pre svega greškom u materijalu ili u proizvodnji.

Za litijum jonske baterije i punjače garantni period iznosi 24 meseca, ako je garancija produžena na sajtu https://warranty.makita.eu/pub/index.php?makita=rs.

Ukoliko garancija nije produžena, garantni rok iznosi 12 meseci.

Garancija za pneumatske alate iznosi 2 godine za fizička lica. Za pravna lica godinu dana i ne postoji opcija produžetka.

Produžetak garancije se mora obaviti u roku od 4 nedelje od datuma kupovine, kako bi bio važeći.

Napomena: U slučaju da upućujete garantni zahtev, alat treba da pošaljete, zajedno sa originalnim dokazom o kupovini (npr. računom), garantnim listom i potvrdom o produženoj garanciji . Šaljete na adresu ovlašćenog servisa (prema spisku na ovom garantnom listu ili potvrdi o produženoj garanciji.