Vibro ploče i nabijači

Home Proizvod označen „Vibro ploče i nabijači“

Vibro ploče

Vibro ploče  i nabijači su mašine koje služe za nabijanje betona, zemlje.

Vibro ploče po pravilu koriste se za nabijanje većih površina. Svoju primenu nalaze u sabijanju zemljanih površina, šljunkovitih površina, tucanika, ili  asfalta

Primenjuju se i prilikom postavljanja pločnika i to za nabijanje podloge i samih pločnih blokova nakon što se oni postave.