sina za cirkular

Home Proizvod označen „sina za cirkular“

Šina za cirkular

Šina za cirkular-lenjir Makita

Postavlja uz ivicu materijala koji se seče, a zatim se koristi kao vodilica za cirkular ili drugi alat tokom sečenja.

Fiksiranje lenjira osigurava stabilnost tokom rada .

Ovakav lenjir je veoma koristan alat za tačno sečenje drvenih ili drugih materijala. Omogućava precizno podešavanje dužine i ugla sečenja. Na taj način se obezbeđuje veća tačnost i ponovljivost sečenja, što je bitno kod izrade nameštaja, zanatskih projekata i drugih sličnih radova.

Uz uporebu spojnica za šine šine se mogu nastavljati.Za fiksiranje šina koriste se stege, koje dolaze u paru