Vibro ploče nabijači

Home Građevinske mašine Vibro ploče nabijači

Vibro ploče

Vibro ploče mašine koje služe za nabijanje betona, zemlje.

Vibro ploče po pravilu koriste se za nabijanje većih površina. Svoju primenu nalaze u sabijanju zemljanih površina, šljunkovitih površina, tucanika, ili  asfalta

Primenjuju se i prilikom postavljanja pločnika i to za nabijanje podloge i samih pločnih blokova nakon što se oni postave.