Tritest easy tester redosleda faza bezkontaktni Benning

6.250,00 дин.

Opis proizvoda

Opis

BENNING Tritest easy tester redosleda faza bezkontaktni

Fazno ispitivanje na utičnicama i razvodnim kutijama: crveni tip sonde + zujalica.
Testiranje faznih sekvenci u trofaznim mrežama: zeleni / crveni
Tip sonde za smer u smeru kazaljke na satu ili u suprotnom smeru.
Testiranje u pogledu faznog bilansa.
Ispitivanje izolovanih linija (kablovska kola, lanci svetla) prekida kablova.
Dugme za uključivanje / isključivanje pomoću LED-a za fazno ispitivanje i ispitivanje fazne sekvence.
Opseg napona: 200 V – 1000 V AC
Prenaponska kategorija: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Otporno kućište ABS-a i jednostavan rad.
Uklj. baterije i držač za olovke.

Karakteristike:
Trepćuća frekvencija sonde LED sonde, kao i frekvencija zvučnog signala, povećava se i sa povećanim naponom.
Dugme za uključivanje / isključivanje pomoću LED-a za fazno ispitivanje i ispitivanje fazne sekvence.
Automatsko isključivanje (AUTO Pover-OFF) nakon 5 minuta.
Najviša merna kategorija: CAT IV 600 V
Otporno kućište: ABS-a sa zaštitom od prskanja vode

Brand

BENNING